شعرفاطمیه….

روابط عمومی هیئات مذهبی چالوس . نوشته شده در دسته‌بندی نشده 2767 بدون نظر

دیدم سرسجاده آی بانو گریه کردی ——

همراه درد زخم بازو گریه کردی —

دیدم که چشمان توباران بهاراست —

باچشمه جوشان پهلو گریه کردی —–

امشب دلیل گریه هایت راشنیدم —

گفتی علی تنهاست ، براوگریه کردی —

دیگربجای اشک، خون ریزد ز چشمت —

ازبس که باچشمان کم سوگریه کردی —

خون میکنی قلب علی وزینبت را —-

تاسرنهادی روی زانوگریه کردی —

ازفضه وزینب شنیدم روزآخر —-

هنگام شانه روی گیسو گریه کردی —-

دیدم به زیر چادری که رد پاداشت —-

ازاین که پوشاندی زمن رو، گریه کردی .—

بازتاب از سایت

روابط عمومی هیئات مذهبی چالوس

حاج کامران براری:کارشناس مدیریت دولتی- موئسس هیئت محبان امام زمان عج چالوس- رئیس شورای هیئات مذهبی چالوس- دبیرشورای هیئات مذهبی استان مازندران- ذاکراهل بیت - شماره تماس:09111956684

دیدگاهتان را بنویسید