برنامه هفتگی هیئت ها

1– برنامه های هفتگی هیئت محبان امام زمان عج چالوس{جاده آبرنگ}:

دوشنبه ها ساعت7شب کلاس قرآن وزیارت عاشورا ویژه برادران —– شنبه هابعدازظهر ودوشنبه ها صبح کلاس احکام وقرآن ویژه خواهران

———————————————-

2– برنامه هفتگی  هیئت ریحانه النبی برادران گرامجان :

سه شنبه هاساعت 8شب زیارت عاشورا

———————————————-

3– برنامه هفتگی هیئت قمربنی هاشم بنیاد:

شنبه ها ساعت 8شب زیارت عاشورا

———————————

4– برنامه هفتگی هیئت زوارالشهدا:

هرهفته جمعه ها بعدازنمازمغرب وعشا دعای کمیل بصورت چرخشی درمساجد

—————————————–
5– برنامه هفتگی هیئت حضرت قاسم ع
هرهفته سه شنبه ها ساعت 8 شب زیارت عاشورا
————————————
6– برنامه هفتگی هیئت ریحانه النبی خواهران گرامجان:
دوشنبه هاهرهفته بعدازظهر کلاس قرآن واحکام بانوان
—————————————————-
7– برنامه هفتگی هیئت سیدالشهدا پالوجده:
سه شنبه هاهرهفته ساعت 7 شب کلاس قرآن بصورت چرخشی درمنازل اعضای هیئت
—————————————————-
8– برنامه هفتگی هیئت حضرت زینب شهرک مصطفی خمینی :
— کلاس آموزش قرآن وتجویدروزهای شنبه ویکشنبه ودوشنبه هرهفته ازساعت 9 صبح
— جلسه ختم انعام هردوشنبه اول ماه
— دعای پرفیض ندبه هرهفته جمعه هاساعت 8 صبح
————————————————————————-
9– برنامه هفتگی هیئت مکتب الزینب دارمیشکلا:
– شنبه هاساعت 3 بعدازظهرتجوید قرآن
— چهارشنبه هاساعت 3 بعدازظهراحکام واخلاق
——————————————————
10– برنامه هفتگی هیئت علی اصغراشکاردشت:
– چهارشنبه هاعصرکلاس قرآن نوجوانان
-جمعه هاهرهفته قرائت زیارت آل یاسین
——————————————
11– برنامه هفتگی هیئت پنج تن آل عباخواهران سینوا:
– شنبه هابعدازظهرکلاس قرآن
– یکشنبه هاکلاس قرآن وقرائت دعا
————————————————
12– برنامه هفتگی هیئت بانوان نرجسیه خیابان آبرنگ:
– شنبه هابعدازظهرکلاس قرآن
– دوشنبه هاصبح کلاس تجویدواحکام
————————————————–

13- برنامه هفتگی گمشده مدینه :

سه شنبه هابعدازظهر کلاس قرآن واحکام بانوان

—————————————————

14- برنامه هفتگی زینبیه نادری :

یکشنبه ها بعدازظهزکلاس احکام بانوان

چهارشنبه هابعدازظهرکلاس آموزش قرآن کریم

—————————————————

15-برنامه هفتگی رهروان امام زمان پنج تن:

سه شنبه هاازصبح تاظهرکلاس قرآن واحکام بانوان وبرنامه های دینی درمسجدپنج تن

یکشنبه هابعدازظهرکلاس قرآن درفاطمیه چالوس

————————————————————————————————–

 

 

 

15 – برنامه هفتگی محبان اهل بیت{موسسه فرهنگی میعاد}:

اجرای مراسم درهمه مناسبتهابویژه عصرجمعه ها

—————————————————————

 

16- برنامه هفتگی هیئت حضرت علی اکبر ع پالوجده:

– سشنبه هاساعت 9 شب زیارت عاشورا ودعای توسل

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب تصادفی

امکانات سایت