انجمن اسلامی

انجمن اسلامي تشکل ديني است که معتقد به اسلام وقانون اساسي ج. ا. ا عامل به احکام اسلام ومبشر تفاهم و وحدت که به منظور اشاعه فرهنگ ناب اسلامي وحراست از دستاوردهاي انقلاب اسلامي درمحيطهاي کاري ويا محلات ، به فعاليت فرهنگي مي پردازد. اين تشکل به لحاظ حيطه فعاليت به چهار نوع تقسيم مي گردد:

انجمن اسلامي ادارات(کارمندي):انجمن اسلامي است که دريکي از دستگاههاي دولتي تشکيل ومشغول به فعاليت باشد.

انجمن اسلامي اصناف (بازار):انجمن اسلامي است که توسط اصناف شاغل ويا دريک بازار تشکيل شده و مشغول به فعاليت باشد.

انجمن اسلامي محلات(مساجد):انجمن اسلامي است که دريک محله تشکيل مي شود ومعمولاً محل فعاتليت آنها درمسجد مي باشد.

انجمن اسلامي کارخانجات (کارگري):انجمن اسلامي است که دريکي از کارخانجات تشکيل ومشغول به کار باشد.

 منبع : tdm.ido.ir

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

مطالب تصادفی

امکانات سایت