تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال تابستان ۹۷ حیات مدرسه

PNUEB

لیست دروسی که امتحانات آنها در ترم تابستان ۹۷ بصورت کتاب باز می باشد اعلام شد

PnuebNews:

لیست امتحانات کتاب باز نیمسال تابستان ۹۷ دانشگاه حیات مدرسه منتشر شد.

————————————————————

منظور از کتاب باز (open book) این است که دانشجو می تواند کتاب درسی خود را به جلسه امتحان ببرد و در پاسخ دادن به سوالات از آن بهره ببرد.

این ترم هم دانشگاه حیات مدرسه لیست دروسی که امتحانات آنها در نیمسال تابستان ۹۷ بصورت کتاب باز هست را منتشر نموده که ما جهت اطلاع شما عزیزان در سایت قرار می دهیم.

 

ردیف

نام درس کد درس تاریخ  و ساعت امتحان
۱ بارگذاری ۱۳۱۳۳۱۳

۹۷-۰۵-۲۷  

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۲ سازه های بتن آزمه ۱ ۱۳۱۳۰۵۹

۹۷-۰۵-۲۷  

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۳ طراحی سازه های بتن مصالح ۱۳۱۳۰۹۵

۹۷-۰۵-۲۷  

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۴ بناهای آبی ۱۳۱۳۱۳۰

۹۷-۰۵-۲۷  

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
 

۵ پی سازی و ابنیه مسیر ۱۳۲۰۰۶۸

۹۷-۰۵-۲۸  

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۶ مهندسی پی ۱۳۱۳۱۹۱

۹۷-۰۵-۲۸  

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۷ مهندسی پی ۱۳۱۳۰۲۲

۹۷-۰۵-۲۸

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۸ طراحی اجزا ۲ ۱۳۱۵۱۷۷

۹۷-۰۵-۲۸  

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۹ سازه های فولادی ۱

۱۳۱۳۰۶۰

۹۷-۰۵-۲۹ 

  ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۱۰ طراحی اجرایی ۲ ۱۳۱۲۰۴۲

۹۷-۰۵-۲۹  

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۱۱ طراحی اجرایی ۲ و پروژه ۱۳۱۱۰۱۶

۹۷-۰۵-۲۹  

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۱۲ سازه های فولادی ۲ ۱۳۱۳۰۹۴

۹۷-۰۵-۲۹  

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۱۳ مهندسی پی پیشرفته ۱۳۱۳۱۹۶

۹۷-۰۵-۲۹  

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۱۴ سازه های بتن آرمه ۲

۱۳۱۳۰۹۳

۹۷-۰۵-۳۰ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۱۵ پل های راه آهن ۱ ۱۳۲۰۰۷۱

۹۷-۰۵-۳۰ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۱۶ طراحی اجزا ۱

۱۳۱۵۱۲۹

۹۷-۰۵-۳۰ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۱۷ تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته(تشریحی) ۱۳۱۳۲۳۷

۹۷-۰۶-۰۳ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۱۸ طراحی اجرایی ۱ ۱۳۱۲۰۴۱

۹۷-۰۶-۰۴ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۱۹ مقررات ملی ساختمان ۱۳۱۳۱۲۲

۹۷-۰۶-۰۴ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۲۰ پل های راه آهن ۲ ۱۳۲۰۰۷۳

۹۷-۰۶-۰۴

  ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
 

۲۱ طراحی اجرایی ۱ و پروژه ۱۳۱۱۰۱۵

۹۷-۰۶-۰۴ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

۲۲ در ژئوفیزیک و ریاضیات پیشرفته ژئوفیزیک ۱۱۲۴۰۱۳
۱۱۱۶۵۰۷

۹۷-۰۶-۰۳ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۲۳ روشهای محاسبات عددی ۱۱۱۶۴۷۰

۹۷-۰۵-۲۷  

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۲۴ ترمودینامیک ۱۳۱۵۱۳۵

۹۷-۰۶-۰۳ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

۲۵ ترمودینامیک ۱۳۱۵۰۱۹

۹۷-۰۶-۰۳ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۲۶ ترمودینامیک ۲ ۱۳۱۵۰۲۲

۹۷-۰۵-۲۷

  ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
 

۲۷ ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱۳۱۱۰۰۴

۹۷-۰۶-۰۴ 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۲۸ ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱۳۱۵۰۱۴

۹۷-۰۶-۰۴ 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۲۹ طراحی سیستمهای تبرید وسردخانه ۱۳۱۵۲۹۶

۹۷-۰۵-۲۸  

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۳۰ دینامیک گازها ۱۳۱۵۲۲۴

۹۷-۰۵-۲۷  

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۳۱ طراحی اجزا ۱ ۱۳۱۱۰۱۲

۹۷-۰۶-۰۴ 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۳۲ طراحی اجزا ۱۳۱۵۰۲۶

۹۷-۰۶-۰۴ 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۳۳ طراحی اجزا ۱۳۱۵۲۴۴

۹۷-۰۶-۰۴ 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۳۴ طراحی اجزا ۲ ۱۳۱۵۱۸۴

۹۷-۰۵-۳۰ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰
 

۳۵ طراحی اجزا ۲ ۱۳۱۵۱۲۶

۹۷-۰۵-۳۰ 

ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

۳۶ انتقال حرارت ۲ ۱۳۱۵۲۲۳

۹۷-۰۵-۲۹ 

 ساعت ۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰

۳۷ طراحی مبدلهای حرارتی ۱۳۱۵۲۲۵

۹۷-۰۵-۲۸  

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

 

همچنین ما را از طریق شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید:

پیج رسمی اینستاگرام: instagram.com/pnueb

کانال تلگرام: t.me/pnuebchannel

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ بارون هواتو داره امین رستمی

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ بارون هواتو داره

همین حالا دانلود کنید و لذت ببرید از ♫ آهنگ زیبا و شنیدنی بارون با صدای هنرمند امین رستمی به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا ♫

شعر : فرید احمدی | ملودی : امین رستمی

« این ترانه بسیار زیبا قبلا با نام بارون منتشر شده و اکنون بنا به درخواست شما کاربران عزیز در سایت قرار داده شد »

Download Old Music BY : Amin Rostami | Baroon With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

25006495 142039959787606 7079170534142902272 n دانلود آهنگ بارون هواتو داره امین رستمی

متن آهنگ بارون امین رستمی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───
بارون داره هدر میشـــه…●♪♫
بیا با من، قـــدم بزن●♪♫
دلم داره پَر میزنه، واسه تو وُ قدم زدن●♪♫
وقتی هوا بارونیه، دلم برات تنگ میشه…●♪♫
باز نمی دونی توو این هوا، چشـات چه خوش رنگ میشه بـــاز!●♪♫
بارون، هواتو داره…●♪♫
رنگِ چشاتوُ داره…●♪♫
قدم زدن توو بارون، با تو چه حــــالی داره..!●♪♫

شعر : فرید احمدی
دلم، هواتــو داره…●♪♫
بارون، هواتــو داره…●♪♫
رنگِ چشاتــوُ داره…●♪♫
قدم زدن توو بارون، با تو چه حــالی داره..!●♪♫
دلم، هواتـــو داره…●♪♫
نیستی خودت کنـــارم وُ صدات همش، توو گوشمه!●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ بارون هواتو داره امین رستمی
بارونیِ قشنگی که هدیه دادی، رو دوشمـــه●♪♫
بارون، حواسش به توئه!●♪♫
اونم دلش، پَر می زنه!●♪♫
به جای من، با قطــــره هاش●♪♫
رو شیشه تون، در میزنه..!●♪♫
بارون، هواتــو داره…●♪♫
رنگِ چشاتـــوُ داره…●♪♫

ملودی : امین رستمی
قدم زدن تـــوو بارون، با تو چه حــالی داره..!●♪♫
دلم، هواتـــو داره…●♪♫
بارون، هواتــو داره…●♪♫
دلم، هواتـــو داره…●♪♫
بارون، هواتــو داره…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

امین رستمی بارون

دانلود آهنگ بارون هواتو داره امین رستمی

ادامه‌ی پست

همایون به بهانه نشان داد کلکسیون شکلات و کلاه مهسا را به خلوتگاه کشاند! + عکس

همایون به بهانه نشان داد کلکسیون شکلات و کلاه مهسا را به خلوتگاه کشاند! + عکس
سرهنگ علی ولیپور گودرزی ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس Police آگاهی تهرن گفت: روز ۱۱ مرداد ماه امسال پرونده ای با موضوع آزار و اذیت از کلانتری ۱۰۲ پاسداران به اداره ۱۶ پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که در آن خانم جوانی حدودا ۳۰ ساله مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود .


شاکی پرونده به نام مهسا پس از حضور در اداره ۱۶ پلیس آگاهی تهران در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : حدود ۶ ماه پیش در شبکه اینستاگرام Instagram با شخصی به نام همایون آشنا شدم ؛ در این مدت از ایشان در خصوص ادامه تحصیل مشاوره می گرفتم تا اینکه چند روز پیش از طریق تلگرام Telegram پیامی برای من فرستاد و در ازای تدریس و مشاوره ای که انجام داده بود از من درخواست حق مشاوره کرد ؛ از همایون شماره کارت عابربانک خواستم تا هزینه مشاوره را به حسابش واریز کنم اما از من خواهش کرد تا پول را به صورت ارز خارجی پرداخت کنم و به این بهانه نشانی محل سکونتش در محدوده خیابان خواجه عبدالله انصاری به من داد تا پول را برایش ببرم .


شاکیه در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت : زمانیکه به در خانه همایون رسیدم وی به بهانه ی اینکه در خانه خود “کلکسیون کلاه و شکلات “دارد و قصد نشان دادن آنرا به من دارد ، مرا به داخل خانه اش دعوت کرد اما زمانیکه وارد خانه شدم ناگهان وی از این فرصت سوء استفاده کرده و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد .


معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر دستگیری متهم گفت : در ادامه رسیدگی به پرونده و با تأیید موضوع شکایت از سوی پزشکی قانونی ، کارآگاهان اداره ۱۶ پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به محل سکونت همایون ۳۵ ساله در خیابان خواجه عبدالله مراجعه و اطلاع پیدا کردند که متهم از این مکان متواری شده است ؛ لذا در ادامه اقدامات پلیسی نهایتا مخفیگاه همایون در خیابان پاسداران شناسایی ، دستگیر و به اداره ۱۶ پلیس آگاهی تهران منتقل شد .


سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی در پایان این خبر گفت : متهم در تحقیقات بعمل آمده صراحتا به آزار و اذیت جنسی شاکیه اعتراف و پس از صدور قرار قانونی ، جهت سیر مراحل قضایی روانه زندان Prison شد .


اخبار اختصاصی سایت حیات مدرسه را از دست ندهید:


دست درازی مرد بی حیا در هواپیما به یک دختر در کنار همسرش+عکس


تصاویر گردن زدن یک زن با شمشیر در عربستان غوغا به پا کرد +عکس


وقتی فهمیدم زنم از من حامله نشده است دنیا روی سرم خراب شد !


در پارتی شوم حامله شدم !


تجاوز به زن شوهردار درحمام/ متجاوز دربرابر چشم مرد به زنش تجاوز می کرد+عکس


سوراخ شدن عجیب صورت پسر تهرانی به دست خود ! + تصاویر


گفتگو با سعید براتی بعد از آزادی از اسارت تروریست ها / ۱۵ ماه در یک دخمه بودم + عکس


خودکشی مادر نازنین زهرا در بی اعتنایی پلیس مرند به فیلم شکنجه دیدن کودکش ! + عکس


مرد تهرانی در خانه زن ماساژور مُرد!


شوهرم یک زن را با ۱۰۰ هزار تومان عقد موقت کرده است ! + جزییات


می ترسم شوهرم متوجه ارتباط شومم با همکلاسی ام شود ! / نمی توانم از او دل بکنم !


تجاوز به زن بیمار هنگام بیهوشی روی تخت بیمارستان


حامله شدن همزمان ۱۶ پرستار یک بیمارستان ! + عکس


معجزه قرآن در نجات مرد اعدامی از چوبه دار


ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ مهران مدیری باغ مظفر

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی مهران مدیری باغ مظفر

با ما باشید با ♫ دانلود آهنگ بسیار زیبای باغ مظفر با صدای مهران مدیری به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا ♫

شعر : ملک الشعرای بهار | ملودی : درویش خان

« این ترانه تیتراژ آغازین مجموعه ی تلویزیونی کمدی باغ مظفر پخش از شبکه سه سیما در سال ۱۳۸۵ می باشد »

Download Old Music BY : Mehran Modiri | Baghe Mozafar With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

30591020 356602571497448 4268873131998838784 n دانلود آهنگ مهران مدیری باغ مظفر

متن آهنگ باغ مظفر مهران مدیری

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

زِ من نگارم، عزیزم! خبر ندارد…●♪♫

به حالِ زارم، حبیبم! نظر ندارد…●♪♫

خبر ندارم من، از دلِ خود●♪♫

دلِ من از من، عزیزم! خبر ندارد…●♪♫

دلِ من از من، عزیزم! خبر ندارد…●♪♫

شعر : ملک الشعرای بهار

كجا رود دل، عزیزِ من… آخ! كه دلبرش نیست؟●♪♫

كجا رود دل، عزیزِ من… آخ! كه دلبرش نیست؟●♪♫

كجا پَرد مرغ، حبیبم! كه پَر ندارد..؟●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ مهران مدیری باغ مظفر

كجا پَرد مرغ، حبیبم! كه پَر ندارد..؟●♪♫

امان از این عشق، عزیز من و فغان از این عشق…●♪♫

امان از این عشق، عزیز من و فغان از این عشق…●♪♫

ملودی : درویش خان

كه غیرِ خونِ جگر، ندارد●♪♫

كه غیرِ خونِ جگر، ندارد●♪♫

كجا پَرد مرغ، حبیبم! كه پَر ندارد..؟●♪♫

كجا پَرد مرغ، حبیبم! كه پَر ندارد..؟●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مهران مدیری باغ مظفر

دانلود آهنگ مهران مدیری باغ مظفر

ادامه‌ی پست

نیمی از شهرهای هوشمند جهان در یک کشور قرار دارد

به گزارش سرویس ترجمه حیات مدرسه، چین یکی از کشورهایی است که در ساخت شهرهای هوشمند در جهان مشهور است، به گونه ای که ایجاد آن‌ها در این کشور به یک سیاست ملی تبدیل شده است. بنابراین بسیاری از فرآیندهایی که در گذشته نیاز به تعامل رودررو داشت، در این شهرها به‌ صورت آنلاین انجام می‌شود. چین حدود ۵۰۰ شهر، یعنی نیمی از شهرهای هوشمند جهان را در خود جای داده است که بسیاری از آن ها به خوبی توسعه یافته‌اند و هنوز جای پیشرفت و ترقی نیز برای آن ها وجود دارد. در این گزارش شما را با دو شهر هوشمند چین آشنا می کنیم؛

کنترل هوشمند ترافیک در شهر “شین جیانگ”

شین جیانگ (xinjiang) یکی از شهرهای هوشمند چین است که در آن تکنولوژی تقریبا به همه جنبه‌های زندگی شهروندان راه یافته است. این شهر به یک سیستم شبکه وب متصل است که ترافیک شهری را کنترل می‌کند. بدین ترتیب ترافیک به راحتی قابل کنترل بوده و از ازدحام جمعیت جلوگیری می شود. ایستگاه های اتوبوس شهر شین جیانگ نیز مجهز به صفحه نمایش‌های مخصوص برای کنترل ورود به ایستگاه هستند. جالب تر اینکه، گوشی‌های همراه شهروندان نیز به سیستم اتوبوس متصل هستند تا به راحتی زمان ورود به ایستگاه کنترل شود.

از دیگر ویژگی های شهر هوشمند شین جیانگ این است که خانه‌ها با دکمه‌های حساس به درد مجهز شده‌اند، به گونه‌ای  که اگر سالمندی آن را فشار دهد، به راحتی اورژانس به آن خانه فرستاده می شود! علاه بر این، سیستم امنیتی اجتماعی که در این شهر وجود دارد، میزان رشد افراد بیکار را اعلام می‌کند؛ بنابراین دولت به خوبی می‌داند که جمعیت بیکار چه مقدار افزایش پیدا کرده است.

تجویز نسخه اینترنتی در شهر هوشمند “یینچوان”

یینچوان (Yinchuan)، یکی دیگر از شهرهای هوشمند چین است. در این شهر تعدادی کد QR در دیوارهای شهر قرار گرفته است که به پرسش‌های افراد پاسخ می‌دهد. برای مثال جویندگان کار می‌توانند با اسکن کردن کدها، اطلاعات سریعی درباره فرصت‌های شغلی دریافت کنند. در شهر یینچوان صورت افراد به منزله کارت اعتباری آن‌ها است، بدین معنی که صورت مسافران به ‌حساب‌های بانکی‌شان مرتبط است. برای مثال افراد در هنگام سوار شدن به اتوبوس معطل پرداخت کرایه نمی‌شوند.

در اتوبوس‌های محلی، نرم‌افزار تشخیص چهره، جای جعبه پرداخت کرایه را گرفته است و مشابه اثر انگشت که گوشی هوشمند را باز می‌کند، با تشخیص چهره، کرایه مسافران حساب می‌شود. همچنین در این شهر، سطل زباله‌های عمومی نیز هوشمندانه عمل می کنند؛ این سطل‌ها با انرژی خورشیدی کار می‌کنند و قابلیت فشرده کردن زباله تا پنج برابر ظرفیت خود را دارند. زمانی که سطل زباله‌ها پر شدند، سیگنالی منتشر می‌شود که معلوم می‌کند چه زمان باید آن‌ها را تخلیه کرد.

از دیگر امکانات این شهر ارائه خدمات توسط سایت Haodaifu است. این پورتال اینترنتی، پزشکان را با بیماران مرتبط کرده و از راه دور برای بیماران نسخه تجویز می‌کند که این کار باعث کاهش ازدحام در بیمارستان‌ها می‌شود. در شهر هوشمند یینچوان دیگر خرید مواد غذایی، کاری قدیمی است. ساکنان شهر می‌توانند خرید خود را از طریق برنامه‌ای که در گوشی خود نصب می‌کنند انجام داده و به جای این که در خانه منتظر رسیدن کالاهای فاسدشدنی شوند، از یخچال‌های هوشمند که در نقاط مرکزی شهر واقع‌ شده‌اند، خریداری کنند.

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ علی یاسینی یه ثانیه

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی علی یاسینی یه ثانیه

هم اینک از موزیکفا ♫ دانلود آهنگ شنیدنی و جذاب یه ثانیه با صدای هنرمند جوان و پرطرفدار علی یاسینی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

ملودی و شعر : علی یاسینی | تنظیم قطعه : امیر پدرام

Download Old Music BY : Ali Yasini | Ye Sanie With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

23734881 450820341985540 8175046837175058432 n دانلود آهنگ علی یاسینی یه ثانیه

متن آهنگ یه ثانیه علی یاسینی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

صدای تو، نمی پیچه توی این خونه…●♪♫
کجا رفتی، دیوونه؟!●♪♫
باشه… نمیگم برگرد! اصلاً چه کاریه؟●♪♫
چقد سخته… نبودی، کلِ این هفته●♪♫
از این عطرِ روی تختت، دل نمی کنم… حتی یه ثانیه!●♪♫
چه زود، یادت رفتم… نمی دونم دلیلش رو…●♪♫
همه رفتن یه روزی…●♪♫
تو هم، با من غریبه شو!●♪♫

ملودی و شعر : علی یاسینی
من همونی ام که پای تو، زندگیشو جا گذاشت و رفت●♪♫
من همونی ام که به خاطرت، روی دلش پا گذاشت و رفت●♪♫
من همونی ام که واسه تو، زندگیمم می دادم●♪♫
نمی دونم کجـــایی…●♪♫
فقط بِرس به دادم!●♪♫
تو مقصر بودی! گذاشتی جدامون کنن از هم…●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ علی یاسینی یه ثانیه
رفتنت که مهم نیست، من از بعدش می ترسم..!●♪♫
از احساسی، که رد کردی…●♪♫
نمی دونی و بد کردی●♪♫
از اینکه یه روزی، هوس کنی که برگردی!●♪♫
من همونی ام که پای تو، زندگیشو جا گذاشت و رفت●♪♫

تنظیم قطعه : امیر پدرام
من همونی ام که به خاطرت، روی دلش پا گذاشت و رفت●♪♫
من همونی ام که واسه تو، زندگیمم می دادم●♪♫
نمی دونم کجــایی…●♪♫
فقط بِرس به دادم!●♪♫
ببین! من همونی ام که پای تو، زندگیشو جــا گذاشت و رفت●♪♫
من همونی ام که به خاطرت، روی دلش پـــا گذاشت و رفت●♪♫
من همونی ام که واســه تو، زندگیمم می دادم●♪♫
نمی دونم کجـــــایی…●♪♫
فقط بِرس به دادم!●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

علی یاسینی یه ثانیه

دانلود آهنگ علی یاسینی یه ثانیه

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ علی یاسینی تهران

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی علی یاسینی تهران

هم اکنون برای شما کاربران عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی و بسیار زیبای تهران با صدای هنرمند جوان علی یاسینی به همراه تکست و بهترین کیفیت در سایت قرار داده شد ♫

شعر ، ملودی و تنظیم قطعه : علی یاسینی

Download Old Music BY : Ali Yasini | Tehran With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

21508303 232671130645258 8209941402050625536 n دانلود آهنگ علی یاسینی تهران

متن آهنگ تهران علی یاسینی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

نذار دور بشیم، از هم… نرو…●♪♫
من بی تو، می ترسم! نرو…●♪♫
فقط با تو می خندم… نرو…●♪♫
همه درارو می بندم… نرو…●♪♫
گرفتمت دستِ کم!●♪♫
میگم آروم باش! دیگه بسه! مَرد!●♪♫
خسته، از این روزای بی تو…●♪♫
خط های روی دستِ چپ!●♪♫
یه وقتایی، زدم به هر دری…●♪♫
چقدر راست گفتم، که کج نری!●♪♫
چقدر خورد شدم، تو نشکنی…●♪♫
چقدر زود گذشت و رفت از این خونه●♪♫

شعر ، ملودی و تنظیم قطعه : علی یاسینی
همه جا غم داره، بی تو…●♪♫
خسته ام…●♪♫
از این شعرای بی ذوق…●♪♫
از این فکرای بی خود…●♪♫
از این تهرانِ بی تو…●♪♫
نذار دور بشیم، از هم… نرو…●♪♫
من بی تو، می ترسم! نرو…●♪♫
فقط با تو می خندم… نرو…●♪♫
نذار دور بشیم، از هم… نرو…●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ علی یاسینی تهران
من بی تو، می ترسم! نرو…●♪♫
فقط با تو می خندم… نرو…●♪♫
همه درارو می بندم… نرو…●♪♫
نذار دور بشیم، از هم… نرو…●♪♫
من بی تو، می ترسم! نرو…●♪♫
فقط با تو می خندم… نرو…●♪♫
همه درارو می بندم… نرو…●♪♫
دروغ میگم با خودم، خیلی آرومم!●♪♫
سرموُ گرمِ کی کنم؟●♪♫
به کی بگم، خانومم؟!●♪♫
بگم اشکامو از چشام پاک کنه●♪♫
به کی بگم عاشقشم، هر وقت زیرِ بارونم؟●♪♫
فکر کردم مهمم برات، همون قد که می خوامت!●♪♫
کجایی، حالموُ ببینی؟●♪♫
عشقت، شبا نمی خوابه!●♪♫
چقد عوض شد، این روزای خوبمون…●♪♫
چه زود رفت!●♪♫
اشتباه کردم، فکر می کردم آرزوتم!●♪♫
زُل بزن! نگام کن! نرو…●♪♫
تویی دلیلِ هر چی خوندم و دلیل بغض و این غموُ ●♪♫
به چی فروختیم، همو؟!●♪♫
به کی فروختی، منو؟!●♪♫
نذار دور بشیم، از هم… نرو…●♪♫
من بی تو، می ترسم! نرو…●♪♫
فقط با تو می خندم… نرو…●♪♫
همه درارو می بندم… نرو…●♪♫
همه درارو می بندم… نرو…●♪♫
نذار دور بشیم، از هم… نرو…●♪♫
من بی تو، می ترسم! نرو…●♪♫
فقط با تو می خندم… نرو…●♪♫
همه درارو می بندم… نرو…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

علی یاسینی تهران

دانلود آهنگ علی یاسینی تهران

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ امیر عظیمی هیچ

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید امیر عظیمی هیچ

هم اکنون دانلود کنید و لذت ببرید از ♫ آهنگ فوق العاده زیبای هیچ با صدای هنرمند خوب امیر عظیمی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

شعر : سهیل حسینی | ملودی : امیر عظیمی ، میلاد بابایی | تنظیم قطعه : نعیم مسچیان | میکس و مسترینگ : محمد فلاحی

Download New Music BY : Amir Azimi | Hich With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

34616842 170465176965447 6912228234838933504 n دانلود آهنگ امیر عظیمی هیچ

متن آهنگ هیچ امیر عظیمی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

هیچ تر از، هیچ تر از، هیچ تر…●♪♫
خسته تر از، خسته تر از، خسته ام…●♪♫
قفل ترین مغزِ جهان، در من است!●♪♫
بسته تر از، بسته تر از، بسته ام…●♪♫
پوچ تر از، پوچ تر از، پوچ تر!●♪♫
پُر شدم، از هرچه در این خانه نیست●♪♫
سایه ام از پیش خودم، دور شد!●♪♫

شعر : سهیل حسینی
هیچ کسی، با منِ دیوانه نیست..!●♪♫
بزن به من، ای باران!●♪♫
ببار و سیلابم کن…●♪♫
مرا بکُش، در خویشم…●♪♫
دوباره، بی تابم کن!●♪♫
بزن به من، ای باران!●♪♫
ببار و سیلابم کن…●♪♫
مرا بکُش، در خویشــم…●♪♫

ملودی : امیر عظیمی ، میلاد بابایی
دوباره، بی تابم کن!●♪♫
گیج تر از، گیج تر از، گیج تر!●♪♫
هر دو جهان، دورِ سرم حلقه بست!●♪♫
سرد شدم…●♪♫
درد شدم…●♪♫
ســـوختم!●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ امیر عظیمی هیچ
تیــغ، تبـــر شد!●♪♫
بتِ بغضم، شکست…●♪♫
روح تر از، روح تر از، روح تر!●♪♫
جاذبه بَر کالبدم، بی اثر!●♪♫
بمب تر از، ساعتِ ویرانی ام●♪♫
پر خطرم! پر خطرِ پر خطر!●♪♫

تنظیم قطعه : نعیم مسچیان
پلک زدی.. عاقبتم تار شد..! ●♪♫
من غمِ یک عشقِ فرو برده ام…●♪♫
گاه گداری، به سراغم بیا…●♪♫
دشمنِ زیبایِ قسم خورده ام!●♪♫
بزن به من، ای باران!●♪♫
ببار و سیلابم کن…●♪♫
مرا بکُش، در خویشم…●♪♫
دوباره، بی تابم کن!●♪♫

میکس و مسترینگ : محمد فلاحی
بزن به من، ای باران!●♪♫
ببار و سیلابم کن…●♪♫
مرا بکُش، در خویشـــم…●♪♫
دوباره، بی تابم کن!●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

امیر عظیمی هیچ

دانلود آهنگ امیر عظیمی هیچ

ادامه‌ی پست

دانلود آهنگ علی یاسینی دختر بی رحم

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی دختر بی رحم

همین حالا دانلود کنید و لذت ببرید از ♫ آهنگ فوق العاده زیبای دختر بی رحم با صدای علی یاسینی به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا ♫

ملودی و شعر : علی یاسینی | تنظیم قطعه : یاسین ترکی

Download New Music BY : Ali Yasini | Dokhtare Bi Rahm With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

26159773 212604852903778 2517730560722337792 n دانلود آهنگ علی یاسینی دختر بی رحم

متن آهنگ دختر بی رحم یاسین ترکی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

به همه گفتم: چی میشه، اگه چند هفته نیادوُ؟●♪♫
چقد کردم، هواتوُ…●♪♫
کی مقصره؟ من یا تو؟●♪♫

ملودی و شعر : علی یاسینی
دلت نمی خواست بمونی، کنارِ دلِ منِ، انگار!●♪♫
باشه… برو! دست بردار…●♪♫
برو! دست بردار…●♪♫
دلُ بردی و جا زدی…●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ علی یاسینی دختر بی رحم
گفتی که بی تو، من میرم●♪♫
دخترِ بی رحم! دخترِ بی رحم!●♪♫
میدونی اون خنده های تو، هیج وقت از یادم نمیرن..؟!●♪♫

تنظیم قطعه : یاسین ترکی
دخترِ بی رحم! دخترِ بی رحم!●♪♫
دلم می خواد، اون حرفای آخرتوُ شوخی بگیرم…●♪♫
دخترِ بی رحم! دخترِ بی رحم!●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

علی یاسینی دختر بی رحم

به زودی از رسانه موزیکفا…

دانلود دمو در لینک زیر…

دانلود آهنگ علی یاسینی دختر بی رحم

ادامه‌ی پست

نیما اقرار کرد با زنم خلوت می کرد او را جزغاله کردم!

نیما اقرار کرد با زنم خلوت می کرد او را جزغاله کردم!
به گزارش حیات مدرسه، تابستان سال ۹۶ پیکر سوخته یک مرد جوان به نام نیما به بیمارستانی در اسلامشهر منتقل شد. وی تحت درمان قرار گرفت اما چند روز بعد به خاطر شدت سوختگی و عفونت ناشی از آن جان سپرد .


در بررسیها مشخص شد نیما که صاحب یک باغ در اسلامشهر بود سوار بر ماشین سرایدار باغش به نام اسماعیل بود که از سوی وی با آتش کشیده شد .اسماعیل بازداشت شد اما آتش سوزی عمدی را انکار کرد .


اظهارات شاهدان ماجرا اما سرنخ تازه ای به پلیس Police داد و ماموران دریافتند اسماعیل به خاطر عصبانیت صاحب باغ و ماشین خودش را با آتش کشیده است .به این ترتیب اسماعیل هفته گذشته در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی Judge توکلی و با حضور یک مستشار پای میز محاکمه ایستاد.


در ابتدای جلسه پدر و مادر نیما برای قاتل The Murderer پسرشان حکم قصاص خواستند. سپس اسماعیل به دفاع پرداخت و گفت :من در باغ نیما سرایدار بودم .مدتی بود به رابطه او و همسرم مشکوک شده بودم .گمان میکردم نیما همسرم را آزار داده است. این فکر مرا رها نمی کرد. با آن که دو فرزند دارم زندگی ام در آستانه فروپاشی بود. به همین خاطر باغما را ترک کردیم تا برای زندگی به شهرستان محل زندگیمان برگردیم.


وی ادامه داد: آن روز نیما را در خیابان دیدم .علت اینکه با غ را ترک کرده ایم از من پرسید. گفتم قصد دارم برای زندگی به شهرستان برگردم .او .مکانیک و در چهاردانگه صاحب یک کارگاه بود.به همین خاطر از من خواست ماشینم را به آنجا ببرم تا قبل از سفر آن را بررسی کند. نیما می گفت ماشینم مستهلک شده و ممکن است در راه برایم گرفتاری ایجاد کند.من قبول کردم و نیما داخل ماشین نشست تا باهم به کارگاه او به چهار دانگه برویم. او در میان راه از ماشین پیاده شد و یک نیم لیتر بنزین از باک کشید. شیشه بنزین را به دستم داد تا در کارگاه آن را از من بگیرد .


این متهم ادامه داد : نیما در بین راه مشغول حرف زدن بود و من مدام به رابطه پنهانی او و همسرم فکر میکردم .به همین خاطر تحملم تمام شد و از او درباره رابطه با همسرم سوال کردم .نیما انکار کرد اما وقتی اصرار مرا دید گفت همسرم را آزار داده است .من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم بطری یک و نیم لیتری بنزین را روی داشبورد و صندلی های ماشینم ریختم و به او گفت میخواهم خودم و ماشین و زندگی ام را آتش بزنم.ولی نمی دانم چه شد که ماشین یکباره آتش گرفت.


این متهم گفت: گمان می کنم بنزین خاطر گرمای هوا و یا جرقه خود به خودی فندکم شعله وی شد. من از داخل ماشین بیرون آمدم اما نیما داخل ماشین گیر کرده بود.سعی کردم او را بیرون بیاورم اما نشد تا اینکه یک شاهد سر رسید و در را باز کرد و او را از ماشین خارج کرد. ما نیما را به بیمارستان رساندیم اما کار از کار گذشته بود.


وی ادامه داد :این ماجرا یک اتفاق بود و دست و لباس های خودم هم در آتش سوزی سوخت .من قصد کشتن Killing نیما را نداشتم.


سپس قضات دادگاه از مردی که نیما را داخل ماشین خارج کرده بود خواستند تا به عنوان شاهد در جایگاه ویژه بایستد و به تشریح آنچه دیده بپردازد .


این شاهد گفت :آن روز با وانتم مصالح ساختمانی جابه جا می کردم که متوجه دود غلیظی شدم که از چند صد متر آن طرف‌تر به هوا بلند شده بود. یک پیرمرد که از آشنایانم است با موتور سررسید و از من خواست تا برای کمک با موتور سریع خودم را به محل آتش‌سوزی برسانم. وقتی به آنجا رسیدم ماشین شعله ور بود و متهم مقابل در شاگرد خودرو ایستاده بود.او در را نگه داشته بود تا مرد جوان که داخل ماشین شعله بود نتواند از آن خارج شود . او به دروغ به من گفت در ماشین قفل شده است اما من او را هل دادم و در ماشین را باز کردم و اسماعیل را بیرون کشیدم. اسماعیل به سختی می توانست حرف بزند. او به اسماعیل می گفت چرا با من چنین کاری کرده ای.


با پایان اظهارات این شاهد هیات قضایی وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده مرد سرایدار را به قصاص محکوم کردند.


اخبار اختصاصی سایت حیات مدرسه را از دست ندهید:


این زن شیرازی جلوی دوربین کار وحشتناکی کرد! + جزییات


شیطنت های زن همسایه بچه های محل را جذب خود کرد!


مریم ۱۸ ساله ۸۰ هزار تومان می گرفت و کار تهرانی ها را راه می انداخت! + فیلم گفتگو


دوقلوهایی که در یک روز متولد و کشته شدند! +عکس


سردار قلابی پسرمُرده اش راهم شهید مدافع حرم جا می زد!/عجیب ترین دروغ ها!+تصویر


جزئیات آتش زدن ۲ مأمور شهرداری در اهواز!


زن خیانتکار با پسر شوهرش همخوابی عاشقانه می کرد +عکس


سیمین برای یک سرپناه تن فروشی می کرد!


اعدام میثم و ۵ مرد مخوف در مشهد + عکس


«حسین» بعد از ۱۵ روز بعد از تولد همه را شوکه کرد! + عکس


عکس جنازه مردی برهنه با دستی در گچ! / این آبادانی کیست؟! + جزییات


دختری در سن بلوغ در خانه شیطانی شان ایدز گرفت! !+عکس


مرد جوان در اتوبوس شهری و جلوی چشم زنان مسافر شلوارش را در آورد ! +عکس


تجاوز وحشیانه مرد شیطان صفت به زن زیبا در تاریکی شب + عکس


ادامه‌ی پست